Photo Stream - Michaelou Photography

Flamingos heart

Flamingos at Larnaca Alyki Sale lake, January 2017

2017Flamingoalykibirdslarnacaphotography2017salt lakewaterwildlife